Kalvis
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[43]

Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu.
Man plepėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna,
О aš galo sudurt negaliu su galu,
Nors kalu, dieną, naktį kalu.

Jam gražu pažiūrėt, kaip gyvena vargšai!
Gal dar mąsto, kad skursti — saldu,
Kad tai niekis per dieną mosuoti kūju,
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai!
Jam gražu, kaip gyvena vargšai!

Jam gražu! Cha, cha, cha! Bet tada bus gražiau,
Kai varguoliams kantrumo pritruks,
Каi vargdieniai visi iš nagų jums išpspruks...
Pakalbėsim tada apie tai, ką kenčiau!
Cha, cha, cha! Tada bus dar gražiau!

1914 m. („Nauju Taku“).