Tu buvai girta manęs!

Tu buvai girta manęs!
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Žali konkurėžai ant žaliųjų eglių,
Sidabrinę naktį rasa apsitaškė.
Tu buvai išgėrus mano meilės ugnį,
Todėl tavo veidą šypsena išrašė.

Tavo krūtys baltos lyg tie konkurėžai,
Sidabrinę naktį mano širdį rėžė...
Žalių eglių šarmu išplovei sau plaukus,
Kad tiktai nebūtai šokant apsiniaukus!

O aš vis tylėjau, nesuprasdamas šokio,
Kam buvo šokama eglišakėms giedant?
Tu buvai išgėrus mano meilės ugnį,
Todėl tavo lūpos liepsna apsitaškė...