Snaigių muzika
Vytautas Mačernis
Eilėraštis parašytas 1937 m.


Snaigės baltos ir žemė balta –
Raibsta akys nuo balto dangaus.
Tau patinka – širdis nekalta,
Snaige virst ir jos ūžesiu gaust.

Tiesias vieškelis baltas tolyn –
Žvilgsi snaigės ant medžių šakų.
Nebežvelk tu daugiau praeitin,
Tegu gęsta tamsa, jau tegu.

Kyla saulė ant balto dangaus –
Veržias džiaugsmas iš tavo širdies.
Snaigės krinta ir pradeda gaust.
Ir baltam spinduly atsišviest.