Rudens rauda
Jurgis Baltrušaitis
Pirmą kartą eilėraštis išspausdintas 1942 m. rinkinyje „Ašarų Vainikas“.Rudens takais, pro tankumyną,
Sugniužęs, klaidžioju po mišką,
Ir širdį nerimas slogina,
Ir gailios ašaros jau tryška...

Užgeso, alksniai, mūsų rytas –
Jūs žalios skaros nebegobia –
Ir aš į jus grįžtu jau kitas, –
Ir aš nustojau žemės lobio...

Žinau šį ąžuolą, pažįstu!
Liemens kadaise liekno, tvirto –
Aš nemaniau, kad jis sukristų,
Bet štai jis taką man užvirto...

Ir tik atkišo šaką smailą,
Lyg nuoskundą į dieną tylią –
Tau ne vienam, kas žuvo, gaila,
Ir man likimas žaibą skilia...