Rondo
Vytautas Mačernis
Eilėraštis parašytas 1943 m. gruodžio 6 d.


Tu pamiršai mane,
Ir aš tave pamiršiu.
Negaila to, bet kai kada,
Iškilę į paviršių,

Prisiminimai drumsčias širdyje
Ir plūsta bangomis per viršų…
Tu pamiršai mane,
Ir aš tave pamiršiu.

Belieka tik refrenas dainoje –
– Bet jo aš nepamiršiu –
Kaip vėjas vandenų paviršių
Palies švelniai tave:
Tu pamiršai mane.