Rauda (Jurgis Baltrušaitis)

Rauda
Jurgis Baltrušaitis
Pirmą kartą eilėraštis išspausdintas 1942 m. rinkinyje „Ašarų Vainikas“.


Gimtąjį lizdą apleidžia
Mažas paukštytis išaugęs,
Jaunus sparnus išsiskleidžia,
Skrenda padange ir džiaugias –
      Dūsauk, verge, rūsy,
      Kad tu žemė esi...

Driekdamas pieva šešėlį,
Tyliai iš tolio atėjęs,
Plaukia tolyn debesėlis,
Skrenda, kur varo jį vėjas –
      Tyliai verk ilgesy,
      Nes tu žemė esi...

Šykščiai iš amžių bedugnės
Žemės sutemoms šviečia
Amžino aukuro ugnys,
Dievo žvaigždynų spiečiai –
      Tavo naktis tamsi,
      Tu gi dumblas esi...