Rauda
Zigmas Gaidamavičius-Gėlė
Eilėraštis parašytas 1912 m.


Lekia dienos greičiau aro,
Greičiau aro,
Vai, negrįžta jis iš karo,
Vai, iš karo.

O be jo taip liūdna, skaudu,
Liūdna, skaudu...
Visi girdi dieną naktį,
Kaip aš raudu.

Visi smagūs, visi juokias,
Visiems gera...
O, tie žmonės! Jie už meilę
Mane bara.

Jie malonės nenumano,
Nesupranta;
Jie nežino, kokis didis
Jausmas šventas.

Jie nežino, kad karščiu tuo
Taip apsaldė,
Nors ir širdį man sudraskė
Ir suskaldė...

Nieko, nieko jie nežino,
Nesupranta!
O man gailios ašarėlės
Žemėn krenta...

Aš jo laukiu dieną naktį –
Jo, bernelio;
Laukiu gryčioje, ant kiemo
Ir ant kelio.

O negrįžta jis iš karo,
Vai, iš karo,
Nors ir lekia ilgos dienos
Greičiau aro...