Paleisiu aš strėlą!

Paleisiu aš strėlą!
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Paleisiu aš strėlą in savąją širdį,
Lai niekas jos plakant negirdi!
Juk laikrodžiai kartais sustoja pailsę
Ir nemuša bokštuos liūdnų valandų...

Kam tu, širdie mano, niekad nevėluoji
Ir praeitin viską teisingai žymi?!
Nėr ko mums skubėti kur niekas nelaukia, –
Dar mano pavasario pirma valanda!

Aš noriu atsukti rodyklę in laimę,
Kad laikrodžiai muštų tą pat visada...
Nutilki, širdie, vidurdienį laimės, –
Dar mano jaunatvės pirma valanda!