Nuotaka iš sniego

Nuotaka iš sniego
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Kai numetė dangus kripštolinį sniegą,
O meile vakaras šnekėjo, –
Padariau nuotaką iš baltojo sniego
Ir savo širdį jai įdėjau.

Kraujo po lašą: – ir raudonos lūpos.
Nuotaka juoktis pradės!
Nuotakai sniego snieginės ir krūtys,
Jąsias bučiuojant nieks negirdės...

Taip toli, taip toli saulėleidis gęso...
Sniege aš išbrėžiau meilės žodžius.
Dadar pasijuoki ledinėmis lūpoms, –
Meilė ir viskas tau bus!