Kiribačio himnas

Gilbertietiškai: Teirake kaini Kiribati

Teirake kaini Kiribati, Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te nwioko, Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aoma ta nako.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau Ibuakoia kaain abara Bon reken abara Bon reken te nano ae banin Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia, Ma n neboa abara.
Ma ni wakina te kab'aia, Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara Kawakinira ao kairika Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka Ma aomata ni bane.

Lietuviškai:

Atsistokit, Kiribačio žmonės!
Dainuokit su džiaugsmu!
Pasiruoškit prisiimt atsakomybę
Ir padėti vienas kitam!
Būkit pastoviai teisingi!
Mylėkit visus žmones!
Būkit pastoviai teisingi!
Mylėkit visus žmones!

Pasitenkinimo įgijimas
Ir taika mūsų žmonėms
Būs pasiekti, kai visos mūsų širdys plaks kaip viena,
Mylėkit vienas kitą!
Skatinkit laimę ir vienybę!
Mylėkit vienas kitą!
Skatinkit laimę ir vienybę!

Mes prašom Tave, Dieve, saugoti ir vesti mus ateinančias dienas.
Padėk mums su Savo mylinčia ranka.
Palaimink mūsų valdžią ir visus mūsų žmones!
Palaimink mūsų valdžią ir visus mūsų žmones!