Kalvis (Jurgis Baltrušaitis)

Kalvis
Jurgis Baltrušaitis
Pirmą kartą eilėraštis išspausdintas 1942 m. rinkinyje „Ašarų Vainikas“.


Kalvi, tylusis, ką tu kali?
– Plieno ramentą eiti toli,
Tolį matuoti ir erčią –
Tokį ir tau nukalti galiu,
Jei tave eiti tokiu keliu
Vargas ar įnoris verčia...

Moku aš kalti pančius kartu,
Dvilinkus pančius, laidą, kad tu,
Verge, sėdėtumbei suole,
Kad tau galėtų veržti bet kas
Priešgynio kojas, laisvės rankas,
Kalinti širdį drąsuolę...

Laisvę iš ryto, kryžių vėliau,
Lygiai, neprašant – prašant, kaliau,
Kaip darbo sąrašai mini,
Bet aš kalu, neprašant, visiems –
Bėdžiui, turtuoliui, bailiui, drąsiems –
Karsto nedilstamą vinį...