Kaip pagydyt nuo poezijos

Kaip pagydyt nuo poezijos
Vytautas Mačernis
Eilėraštis parašytas 1944 m. kovo 10 d.


Kai Homeras mirė, dėlei jo gimimo vietos
Kilo ginčas tarp turtingų miestų septynių,
Nes per juos kaip elgeta Homeras gyvas
Eidavo maldaudamas duonos trupinių.