Jaunatvės raitelis

Jaunatvės raitelis
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Ei, žirge, suklaidinau jau aš takus,
Kad negrįžtumėm iš kur atjoję...
Kanopoms skelk į akmenis žaibus, –
Lai girių tolumos kvatoja!

Kur sugrįžti mums, kur užsukti dabar, –
Visur žalio vario tik žalioji naktis?!
Juk neturim namų, neturiu mylimos, –
Verčiau tuščią jojimą tad jojam!

Tu žirge žinai, mano žirge žinai,
Kad negrįšim niekad jau išjoję, –
Kanopoms skelk į akmenis žaibus,
Lai girių tolumos kvatoja!