Jamaikos himnas

Anglų kalba (English)Keisti

Eternal Father bless our land,
Guide us with Thy Mighty Hand,
Keep us free from evil powers,
Be our light through countless hours.
To our Leaders, Great Defender,
Grant true wisdom from above.
Justice, Truth be ours forever,
Jamaica, Land we love.
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love.

Vertimas į lietuvių kalbąKeisti

Viešpatie, laimink mūsų žemę,
Vesk mus savo galinga ranka,
Saugok mus nuo blogio jėgų,
Būk mūsų šviesa nesuskaičiuojamomis valandomis.
Mūsų lyderiams, Didis Gynėjau,
Suteik tikrą išmintį iš aukščiau.
Teisingumas, Tiesa būk mūsų amžinai,
Jamaika – mūsų mylima žeme.
Jamaika, Jamaika, Jamaika – mūsų mylima žeme.

NuorodosKeisti