Iškilmingos mišios

Iškilmingos mišios
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Baltosios varnos, kurių nebaidė niekas,
Nulenkė baltojo beržo šakas.
Už pievų sviro kadugys žalias, –
Kas jo supimąsi tąjį supras?

Verbos nulūžo, – suposi vienas,
Dainuodamas savo jaunas dienas...
Girioje mišios. Mišios per dieną,
Tenai giedojo choras pušų.

Tiktai tos kamžos baltos iš vieno,
Ledo liktoriai ant jų šakų...
Taigi tos varnos, kadugys žalias, –
Viskas lyg būtų žodžiai giesmės...

Viskas lyg oštų sapnų ošimą
Ir nesuprastų buities prasmės...
Gal taip ir reikia, baltosios varnos,
Kad nesuprastų buities prasmės!