Eldorado
Edgaras Alanas Po
Pirmą kartą publikuota 1849 m. balandžio 21 d. "The Flag of Our Union" leidinyje.
Vertė Vytautas Mačernis (1944 m. vasario 9 d.).


Pasipuošęs, smagus,
Kunigaikštis šaunus
Saulės karšty, šešėlių kaskadom
Jojo priekin ilgai
Ir dainavo linksmai,
Ir ieškojo šalies Eldorado.

Bet paseno jisai,
Ir šešėlių sparnai
Širdį pridengė, kai nesurado
Vietos žemės kraštuos,
Nors bent kiek panašios
Į regėtą svajoj Eldorado.

Prasibastęs ilgai
Ir paliegęs visai,
Piligrimo šešėlį terado.
– Ei, šešėli, šįsyk, –
Tarė jis,– pasakyk,
Kur yra ta šalis Eldorado?

– Virš mėnulio kalnų
Ir jo slėnių tamsių,
Žemiau saulės šešėlių kaskadų
Joki priekin šauniai,–
Jam atsakė tasai,–
Jei tu ieškai šalies Eldorado.