Draugams

Draugams
Zigmas Gaidamavičius-Gėlė
Eilėraštis parašytas 1911 m.


Gal jūs tikėsite, draugai,
Kad tos nelaimės ir vargai,
Kurių nematėme, dar ne,
Mums vien tik ūkana sapne...
Juk mes jauni, jauni, jauni,
Ir mūs giesmė kol kas šauni,
Ir mūsų dangiški sapnai
Žavėja mus dar vis jaunai.
Ir, štai, mes džiaugiamės viskuo...
Šalta žiema arba ruduo –
Vis tiek be jokių priespaudų,
Karčių dejonių ir vaidų
Mes sau dainuojame linksmai,
Kai verda dyvini jausmai...
Bet ir paskui, kada rūstus
Gyvenimas, įveikęs mus,
Ves prie kapų šaltos angos
Mūsiškių žėdną ir niūniuos
Mirties giesmelę atžariai, –
Vai, ir tada, mieli draugai,
Linksmuoju vakaro laiku
Vėl uždainuokime kartu!
Ir senos gaidos mums primins
Anuos laikus, kada viltis
Žavėjo puikiai mus, jaunai
Ir virė dyvini jausmai...