Dainelė (Nevėlai šiandieną kėliau)

Dainelė
Zigmas Gaidamavičius-Gėlė
Eilėraštis parašytas 1911 m. liepos 12 d.


Nevėlai šiandieną kėliau −
Su diena;
Bėgte bėgau į miškelį
Tekina.

Pririnkau aš pilną kraitį
Riešutų:
Mat, ir jiejie mergužėlei
Pravartu.

Kai grįžtu aš iš miškelio,
Kremtu juos;
Duosiu saują bernužėliui,
Kai parjos.

Duosiu saują ir motušei −
Ji gera,
Nepikta ji, manęs gaili,
Atvira.

Duosiu saują ir tėveliui:
Man jisai
Nupirks skarą, kai trauks miestan
Su grūdais.

Ė, žinau, žinau, kaip myli
Jie mane...
Tai ir aš jų neužmiršiu,
Ne, oi, ne!