Daina (Petras Cvirka)

Daina
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Atkėliau vartus į platų vieškelį
Vidur nakties.
Ten aš rymosiu rymastį savo
Vienužis viens.

Ten aš išleidau sakalą margą
Vidur nakties.
Nes man prireiko sidabro žiedo
Ir jos širdies.

Vai ūžia dega dangus už girių, –
Kas sulaikys?!
Pazarų jūroj eldijos juodos
Gena vilnis.

Bet nesugrįžta sakalas margas
Be jos širdies.
Todėl rymosiu rymastį liūdną
Vienužis viens...