Apie motinos ratelį

Apie motinos ratelį
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Motin, o motin, kodėl taip ilgu,
Kai tu pradedi dūzgint ratelį?..
Siūlas lyg amžinas bėga ir bėga
Tarp tavo pirštų baisiai plonų.

Motina tyli. Lūpose žodžiai...
Ką pasakyti gali ji man?
Už lango kriokia eglė sudžiūvus, –
Motina metų su jąja vienų.

Bėga tas siūlas toks amžinas, ilgas
Ir pirkioj be galo tada man ilgu.
Motinos tils kada nors tas ratelis
Ir siūlas nutrūks amžinai...

Tai tęski, tai dūzginki savo ratelį
Daugiau man nebus čia pas tave ilgu!
Kad eglė nešauktų, motina, tavęs, –
Aš jąją pakirsčiau ryt rytą anksti...