Apie miestą
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Žinau, kad miestų gatvės ateina į kaimą
Ir suodinos prašosi nakvynės.
Žinau, kad miestas pilnas krautuvių ir biržų,
Bet ten daug kas neturi savos landynės.

Nueik į miestą, ten viską pirksi,
Kur vitrinos ir langai priputę juokias,
O restoranai, kafe, per dieną muzikoj ir dūmuos, –
Tavęs vis vieną biedno nepasotins!

Mieste ne taip, kaip kaime piemenys
Dangų botagais mieruoja.
Ten fabrikų malda užmigdo ir sukelia kas rytą,
Nes reikia buto ir šeimynai duonos.

Ten nieks nesėja, o valgyti vis vieną reikia,
Todėl fabrikai kas rytą baisiai rėkia,
Todėl tai miestų gatvės ateina į kaimą
Ir alkanos prašosi nakvynės.