(Vasaros popietėm saulė ir vėjas)

(Vasaros popietėm saulė ir vėjas)
Vytautas Mačernis
Eilėraštis parašytas 1943 m. liepos 26 d.


Vasaros popietėm saulė ir vėjas
Žaidžia tarp medžių šešėliais ilgais:
Lyg du paklydę svečiai sukinėjas
Vasaros popietėm saulė ir vėjas
Ūksmingų alėjų takais.

Mažas berniukas iš miego pabunda
Ir trina rankutėm akis.
Saulė ir vėjas alėjosna gundo:
Mažas berniukas iš miego pabunda
Ir eina tyliai per duris.