(Ten saulė rytmečiu sugrįžta)

(Ten saulė rytmečiu sugrįžta)
Vytautas Mačernis
Parašytas 1940 m.


Ten saulė rytmečiu sugrįžta!
Ak, tai ne saulė, tai ne ta…
Kažko ieškojai, rods, jaunystėj,
Vėliau pabūgai kraują bristi.
Dabar palūžusia ranka
Į saulę rodai kai kada…
Ak, tai ne saulė, tai ne ta!