(Kai vilnys viena po kitos atkrinta)

(Kai vilnys viena po kitos atkrinta)
Vytautas Mačernis
Parašytas 1941 m. sausio 25 d.


Kai vilnys viena po kitos atkrinta,
Būk tvirtas ir ramus. –
Žinoki, kaip kilnu yra
Kentėt ir būti išdidžiam.