(Įsiklausyk: kaip skamba laiko pakrašty)

(Įsiklausyk: kaip skamba laiko pakrašty)
Vytautas Mačernis
Eilėraštis parašytas 1944 m. sausio 22 d.


Įsiklausyk: kaip skamba laiko pakrašty
Pirminiai muzikos garsai,
Lyg lengvo vėjo iš Anapus atnešti
Dainuojančių vaikų balsai.

Tyla! Ištuštėjusi šventės aikštė…Tartum stiebų reginys prie Islando
Jūrininko akyse giliose,
Tėviškės kalvos, šią žiemą paskendę
Balzganose miglose,
Verčia svajoti mane…