Tėviškė (Gaidamavičius-Gėlė)

Tėviškė
Zigmas Gaidamavičius-Gėlė
Eilėraštis parašytas 1911 m. gruodžio mėn.


Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus!
Aš matau kelelį,
Pievas ir laukus.
Girdžiu dainą graudžią –
Ji liūdna, karti;
Girdžiu – varpas gaudžia:
Vakaras arti –
Ir artojo seno
Balsą dirvoje,
Kurisai gyvena
Vargo tamsoje...
Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus!
Myliu savo šalį,
Jaučiu jos vargus.